MENOY

Eργαστήριο Oργάνωσης Παραγωγής


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διδακτορικές Διατριβές

 1. Ανδριανέσης, Π. 2016. Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισμών Τιμολόγησης σε Αγορές με Μη-Κυρτότητες με Αναφορά στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 2. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. 2009. Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής και Διανομής Προϊόντων σε Χημική Βιομηχανία Ρητίνης PET.
 3. Τσικής, Ι. 2007. Ποσοτική Ανάλυση της Επίδρασης της Έλλειψης Προϊόντων στη Διαχείριση Αποθεμάτων.
 4. Τσαρούχας, Π. 2005. Ποσοτική Ανάλυση Αξιοπιστίας, Ποιότητας και Απόδοσης Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής.
 5. Κουκούμιαλος, Σ. 2003. Εκτίμηση Απόδοσης και Ιδιότητες Πολιτικών Τύπου Kanban για τον Συντονισμό Συστημάτων Παραγωγής-Αποθεμάτων Πολλαπλών Σταδίων.

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Πίσπας, Ν. 2018 Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Γραμμή Συσκευασίας Γιαουρτιού.
 2. Γώγουλος, Α. 2018. Προσέγγιση Εύρωστης Βελτιστοποίησης σε Σύστημα Αποθεμάτων Ενός Σταδίου.
 3. Καραγατσλής, Δ. 2017. Ανάλυση Βλαβών Εκτυπωτικών Μηχανών Offset σε Βιομηχανία.
 4. Θεοδοσίου, Γ. 2016. Performance Evaluation of a Shard Echelon Buffer Policy in Serial Production Lines with Exponential Processing Times.
 5. Πανταζή, Θ. 2015. Προγραμματισμός Παραγωγής και Παραγγελιών σε Εφοδιαστική Αλυσίδα Δύο Σταδίων με Εξωτερικούς Υπεργολάβους και Κεντρική/Αποκεντρωμένη Λήψη Αποφάσεων και Χρήση Πληροφοριών.
 6. Λιαρόπουλος, A. 2014. Μοντελοποίηση Εργασιών κατά Φάση Επιθεώρησης Μαχητικού Αεροσκάφους Μέσω Οργάνωσης Εργασιών και Διαχείρισης Πόρων.
 7. Μαρκάκης, I. 2014. Τριμηνιαίος Προγραμματισμός Πτήσεων Πολεμικής Μοίρας Αεροσκαφών F-16 για τη Διατήρηση της Μαχητικής Ικανότητας των Ιπταμένων.
 8. Κωνσταντίνος Τακούμης, K. 2014. Εκτίμηση της Απόδοσης και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Αποθεμάτων Τύπου Kanban με Προσομοίωση μέσω της Χρήσης Γραμμικού Προγραμματισμού.
 9. Μπεσλεμές, Α. 2013. Υπολογισμός Αποθεμάτων Ασφαλείας σε Εφοδιαστικές Αλυσίδες Βάσει Κυλιόμενων Προβλέψεων.
 10. Διαμαντής, Δ. 2013. Βελτιστοποίηση Εκκίνηση Παραγωγής σε Γραμμή Μόνωσης Μέσης Τάσης και Επεξεργασία Στατιστικών Δεδομένων Διαστασιακών Χαρακτηριστικών.
 11. Πώποτας, Δ. 2012. Επισκόπηση της Πορείας Απελευθέρωσης της Αμερικανικής Αγοράς Σιδηροδρόμων.
 12. Γαλανοπούλου, Α.-Μ. 2012. Ανάλυση Κόστους Καλλιέργειας, Συγκομιδής και Μεταφοράς Βιομάζας για Χρήση ως Βιοκαύσιμο σε Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 13. Ανδριανέσης, Π. 2011. Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής για το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου.
 14. Σάκκα, Ξ. 2011. Επισκόπηση της Πορείας της Απελευθέρωσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Ευρωπαϊκή Ένωση.
 15. Βαρβασούδης, Α. 2011. Μοντελοποίηση της Επανεξυπηρέτησης Μαχητικού Αεροσκάφους Μέσω Οργάνωσης Εργασιών και Διαχείρισης Πόρων.
 16. Κράιας, Ι. 2011. Προσομοίωση Συστήματος Παραγωγής με Δύο Αναξιόπιστες Μηχανές εν Σειρά και Χώρο Ενδιάμεσης Αποθήκευσης.
 17. Ντιό, Ε. 2010. Συγκριτική Μελέτη Προγραμμάτων Διαχείρισης Ζήτησης Ενέργειας.  
 18. Πάσχος, Π. 2010. Σχεδιασμός Δειγματοληπτικών Σχημάτων Ελέγχου Ποιότητας σε Γραμμή Παραγωγής Επίπλων Γραφείου.
 19. Ράρρα, Θ. 2010. Ανάλυση Στοιχείων Πωλήσεων Προϊόντων και Αλληλεπίδραση της Παραγωγγικότητας με την Κοστολόγηση σε Βιομηχανία Κουφωμάτων.
 20. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. 2009. Βέλτιστη Επιλογή Μεγέθους Παρτίδας και Χρονικός Προγραμματισμός Συστήματος Παραγωγής Πολλαπλών Προϊόντων με Δύο Σειριακά Στάδια Αποθήκευσης και Τυχαία Ζήτηση.
 21. Στάμου Ι. 2009. Μελέτη Συσχέτισης Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου και Τελικής Απόδοσης Σύνθετου Ηλεκτρομηχανολογικού Συστήματος.
 22. Παπαπαναγιώτου, Α. 2007. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Παραγωγής και Ζήτησης σε Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET.
 23. Κοτσόκολος, Ν. 2007. Ανάλυση Αξιοπιστίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού σε Βιομηχανία Επεξεργασίας Χάλυβα.
 24. Μοσχόπουλος, Ν. 2006. Προσομοίωση Γραμμής Παραγωγής και Γραμμών Συσκευασίας Βιομηχανίας Κατεψυγμένων Λαχανικών & Τροφίμων.
 25. Κελεπούρης, Δ. 2006, Μοντελοποίηση και Ανάλυση μιας Γραμμής Παραγωγής Μεταλλικών Κατασκευών.
 26. Πυργιώτης, Σ. 2005. Προγραμματισμός και Οργάνωση Συντήρησης Εξοπλισμού Βιομηχανίας με την Βοήθεια Υπολογιστικών Εργαλείων Διαχείρισης Έργου.
 27. Ζήγρα, Μ. 2005. Οργάνωση και Υλοποίηση Συντήρησης Εξοπλισμού Βιομηχανίας με την Βοήθεια Υπολογιστικών Εργαλείων Διαχείρισης Έργου.
 28. Μαγλαράς, Λ. 2004. Προσεγγιστική Μέθοδος για την Εκτίμηση της Απόδοσης των Σταθμών Συγχρονισμού ενός Συστήματος Extended Kanban.
 29. Τσιώνας, Γ. 2004. Μελέτη Περίπτωσης της Έλλειψης Αποθεμάτων στην Μελλοντική Ζήτηση των Πελατών.
 30. Πιτσίλκας, Χ. 2004. Προγραμματισμός Συντήρησης Αεροσκαφών και Ανάθεσή της σε Εξωτερικό Φορέα.
 31. Τσούμας, Ν. 2003. Διαχείριση Ανταλλακτικών υπό Περιορισμένο Προϋπολογισμό: Το Πρόβλημα της Αρχικής Προμήθειας στην Πολεμική Αεροπορία.
 32. Στράγγας, Τ. 2003. Υπολογισμός Αρχικής Σύνθεσης Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπορία.
 33. Τσικής, Ι. 2003. Comparative Modelling of Multi-Stage Production-Inventory Policies with Lot Sizing and Advance Demand Information.
 34. Τσιαμανής, Δ. 2003. Προγραμματισμός Παραγωγής Βιομηχανίας Ρητίνης Πολυεστέρα.
 35. Χρόνης, A. 2002. Optimal Base Stock Policies with Partial Perfect/ Imperfect Advance Demand Information.
 36. Γούλας, Α. 2001. Ανάπτυξη Συστήματος MRP στην Παπαϊωάννου Α.Ε..
 37. Τσαρούχας, Π. 2000. Βελτίωση Γραμμής Παραγωγής Κρουασάν.
 38. Λιάπης, Τ. 2000. Βελτιστοποίηση Γενικευμένου Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής KANBAN Ενός Σταδίου, με Έγκαιρη Προειδοποίηση της Ζήτησης.
 39. Δαχτάρης, Ι. 2000. Αποτίμηση Συμπεριφοράς Συστημάτων Τύπου Extended Kanban.

Διπλωματικές Εργασίες

 1. Παπαδημητρόπουλος, Κ. 2018. Implementation of a Queueing Network Modelling Method for Analyzing Semiconductor Manufacturing Systems.
 2. Σταματάκης, Α. Μπότσης, Σ.-Τ. 2018. Reliability and Maintainability Analysis in Semiconductor Manufacturing.
 3. Παναγιωτίδης, Ι., 2018. Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων εμπορευματικών ροών μεγάλης μεταφορικής εταιρίας στη Βόρεια Ελλάδα. 
 4. Κωνσταντινίδης, Γ. και Μεσσής, Α. 2018. Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Παραγωγής σε Βιομηχανία Κατασκευής Ημιαγωγών για την Εκτίμηση Βασικών Μέτρων Απόδοσης και Σχέσεων Μεταξύ τους. 
 5. Χατζηπλής, Η. 2018. Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ίδρυση και Ανάπτυξη Οινοποιητική Μονάδας. 
 6. Κωφός, Α. 2018. Στοχαστικά Προβλήματα Επιλογής Μεγέθους Παρτίδας.
 7. Παπαποστόλου, Χ. 2018. Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Γραμμή Συσκευασίας Γιαουρτιού. 
 8. Παπαδόπουλος, Α. 2017. Προσεγγιστική Ανάλυση Γραμμής Παραγωγής Επενδεδυμένου MDF της Εταιρείας ΟΞΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 9. Λέκκας, Β. 2017. Οι στρατηγικές καινοτομίας ως μέρος της βιομηχανικής πολιτικής - Αναμόρφωση της ελληνικής βιομηχανικής με τη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης. 
 10. Γώγουλος, Α. 2016. Βελτιστοποίηση Δυναμικών Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου. 
 11. Δημητρίου, Α. 2011. Έλεγχος και Διαχείριση Αποθέματος Εξαρτημάτων Συντήρησης σε Βιομηχανία Παραγωγής Χάλυβα. 
 12. Καλατζής Γ. 2009. Το Στοχαστικό Πρόβλημα του Βέλτιστου Χρονικού Προγραμματισμού Παρτίδων Παραγωγής σε Διεργασίες Συνεχούς Παραγωγής.
 13. Δήμος, Ν.Π. 2009. Διαχείριση του Έργου Επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. 
 14. Σαββίδης, Γ. 2008, Σχετικός Στατικός Προσδιορισμός Θέσης σε Πραγματικό Χρόνο με Χρήση Ψευδοχρονισμένων Ζευγών Συσκευών Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης – GPS/L (ουσιαστική επίβλεψη: Δρ. Θ. Θωμαϊδης). 
 15. Σακή, Ρ. 2007. Εφαρμογή Λογισμικού Διαχείρισης Έργων για την Κατασκευή Βιομηχανικής Μονάδας. 
 16. Λυσίτσας, Γ. 2007. Ανάλυση Δεδομένων Παραγωγής και Ζήτησης σε Βιομηχανία Αλουμινίου. 
 17. Σοϊλεμεζίδης, Κ. 2006. Βελτιστοποίηση μέσω Προσομοίωσης Συστήματος Παραγωγής Δύο Σταδίων με Ανεξάρτητη Ζήτηση σε Κάθε Στάδιο. 
 18. Ντάλλης, Π., 2005. Εφαρμογή Προηγμένων Μεθόδων Πρόβλεψης Ζήτησης και Ελέγχου Αποθεμάτων σε Χημική Βιομηχανία. 
 19. Σταγιάνος Δ., 2005. Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ορθολογική Κατανομή των Πόρων στην Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
 20. Κουτρουμπίνας, Β. 2005. Βελτιστοποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Μαθημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας 
 21. Γιώργας, Ι. 2005. Ένας Μυωπικός Αλγόριθμος για την Επίλυση του Γραμμικού Προβλήματος Knapsack με Περιορισμούς Πολλαπλών Επιλογών και Δύο Κριτήρια: Κέρδος και Ισοκατανομή. 
 22. Γαλής, Κ. 2004. Μελέτη Απόδοσης των Πολιτικών Ελέγχου Παραγωγής Base Stock Ενός και Δύο Σταδίων με Πρότερη Πληροφόρηση της Ζήτησης Μέσω Προσομοίωσης. 
 23. Παπαϊωάννου, Α. 2004. Έλεγχος Αποθεμάτων Εξαρτημάτων Συντήρησης σε Τσιμεντοβιομηχανία. 
 24. Τρικοίλη, Κ. 2004. Διαχείριση Συντήρησης σε Τσιμεντοβιομηχανία. 
 25. Σκουλάξινος, Δ. 2004. Μελέτη Συστημάτων Αποθεμάτων με εκ των Προτέρων Πληροφορίες της Ζήτησης. 
 26. Κιούσης, Α. 2003. Ανάλυση Δεδομένων Βλαβών και ΄Έλεγχος Αποθεμάτων Εξαρτημάτων Γραμμής Παραγωγής. 
 27. Κοτζιάπασιης, Π. 2003. Κυκλικός Προγραμματισμός Παραγωγής σε Βιομηχανία Δομικών Πλεγμάτων. 
 28. Κολλάτος, Μ. 2003. Εφαρμογή του Συγκεντρωτικού Προγραμματισμού σε Διαδικασία Παραγωγής. 
 29. Χρίτης. Μ. 2003. Μελέτη Σκοπιμότητας Μονάδων Αναγέννησης Λιπαντικών. 
 30. Τσεντερίδης, Χ. 2003. Σύνδεση της Στατιστικής Ανάλυσης Βλαβών Εξοπλισμού Παραγωγής με τον Έλεγχο Ποιότητας Προϊόντων. 
 31. Μποφιλιάκης, Ν. 2003. Βελτιστοποίηση Αποθεμάτων σε Εφοδιαστική Αλυσίδα Εταιρείας Τροφίμων. 
 32. Μπολοβίνης, Κ. 2003. Ανάλυση Κατασκευαστικού Συστήματος Παραγωγής Επιπλοβιομηχανίας Βασισμένο στην Κυψελωτή Παραγωγή με την Βοήθεια Η/Υ. 
 33. Πρίτσας, Δ. 2002. Σύγκριση Απόδοσης των Πολιτικών Ελέγχου Παραγωγής Base-Stock/Installation Kanban, και Base-Stock/Echelon Kanban μέσω Προσομοίωσης. 
 34. Γελασάκης, Δ. 2002. Ανάπτυξη Πλαισίου Διαχείρισης Οδικών Γεφυρών. 
 35. Μάντζιος, Μ. 2002. Στατιστική Ανάλυση Βλαβών και Προσομοίωση Γραμμής Παραγωγής Τροφίμων. 
 36. Βολιώτης, Θ. 2000. Οργάνωση Παραγωγής στις Μικρομεσαίες Εταιρίες Μεταλλικών Κατασκευών ΒΕΚ Α.Ε. και ΒΕΜΕΚΕΠ. Α.Β.Ε.Ε.. 
 37. Παπαδιάς, Δ. 2000. Οργάνωση Παραγωγής στις Μικρομεσαίες Εταιρίες Μεταλλικών Κατασκευών ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε. και ΚΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 
 38. Τσικής, Ι. 2000. Απόθεμα Ασφαλείας έναντι Χρόνου Ασφαλείας σε Συστήματα Παραγωγής-Αποθεμάτων Δύο Σταδίων με Προειδοποίηση της Ζήτησης. 
 39. Δρίτσας, Α. 2000. Μελέτη Συστημάτων Διαχείρισης Υλικών. 
 40. Λάγιος Θ. 2000. Μείωση του Χρόνου Παράδοσης και των Αποθεμάτων σε μια Κλωστοϋφαντουργική Αλυσίδα Προμηθειών. 
 41. Γιαννουλάκης, Κ. 2000. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Σπερνοβασίλης, Ι. 2000. Logistics: Μετφορές – Αποθήκευση – Διανομές. 
 42. Παναγίτσας, Π. 2000. Βελτιστοποίηση και Μελέτη Συστημάτων Basestock Τριών Σταδίων με Διαφοροποίηση Προϊόντος. 
 43. Τρυφωνόπουλος, Π. 2000. Βελτιστοποίηση Γενικευμένου Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής Extended Kanban Δύο Σταδίων. 
 44. Δουγέκος, Α. 2000. Το Απόθεμα Ασφαλείας Έναντι του Χρόνου Προειδοποίησης Αβέβαιων Παραγγελιών. 
 45. Αγγελόπουλος, Π. 1999. Μελέτη της Σειράς ISO 9000 και Πρακτική Εφαρμογή στην Επιχείρηση ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 
 46. Δημάδης, Ν. 1999. Μελέτη Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής. Μαρή, Π. 1999. Εφαρμογή του Λογισμικού Συντήρησης ΑΙΓΙΣ στην Κλωστοϋφαντουργία EPILEKTOS A.E.B.E. 
 47. Τσιλιγγίρης, Ι. 1999. Ανάλυση και Βελτίωση της Γραμμής Παραγωγής του Εργοστασίου ΟΞΥΜΑΧΟΝ, Α.Ε. 
 48. Δώριζας, Α. 1999. Η Σχέση Ανάμεσα στην Έγκαιρη Πληροφόρηση για την Ζήτηση και στο Απόθεμα Ασφαλείας. 
 49. Θανόπουλος, Π. 1998. Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ελέγχου της Παραγωγής Τύπου KANBAN για Συστήματα Ενός Σταδίου. 
 50. Καλφάμπουλος, Ε. 1998. Μελέτη Συστημάτων Τύπου KANBAN για τον Έλεγχο της Παραγωγής. 
 51. Λαμπονίκου, Μ. 1998. Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής με την Χρήση του Λογισμικού SIMFACTORY.