MENOY

Eργαστήριο Oργάνωσης Παραγωγής


NEA

Ημ/νία Θέμα
30/05/17
Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Productive4.0 “Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle”. Το έργο αυτό ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2017, έχει διάρκεια τρία έτη και χρηματοδοτείται από την κοινοπραξία Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) υπό την σύμβαση έργου Νο. 737459. Η κοινοπραξία αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας H2020 και τις Εθνικές Αρχές Χρηματοδότησης.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η σημαντική βελτίωση στην ψηφιοποίηση (digitalization) της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της ηλεκτρονικής και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT). Το έργο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ερευνητική προσπάθεια μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτοματοποίησης και ανταλλαγής δεδομένων στις βιομηχανικές τεχνολογίες Industry4.0.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 106 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 26 εκατομμύρια προέρχονται από την ΕΕ μέσω της Κοινοπραξίας ECSEL και άλλα τόσα περίπου από τις Εθνικές Αρχές Χρηματοδότησης των συμμετεχόντων κρατών. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός καλύπτεται από ίδιους πόρους των συμμετεχόντων φορέων.

Στο έργο συμμετέχουν 109 εταίροι από 19 κράτη. Η βιομηχανία συμμετέχει σε ποσοστό 65%. Μεταξύ των σημαντικότερων βιομηχανικών εταίρων είναι οι BMW, Bosch, Philips, Infineon, ABB, SAP, NXP, STM, Thales, VOLVO, Ericsson, και πολλοί άλλοι. Μεταξύ των ερευνητικών εταίρων περιλαμβάνονται οι Karlsruhe Institute of Technology, Fraunhofer Gesellschaft, TU Dresden, Institute Mines-Télécom, TU Eindhoven, TU Wien, Politecnico di Milano, και πολλοί άλλοι. Συντονιστής του έργου είναι η Infineon Technologies. Για τον πλήρη κατάλογο των συμμετεχόντων επισκεφθείτε το www.Productive40.eu.

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής συμμετέχει με προϋπολογισμό 325.000 € εκ των οποίων το 35% καλύπτεται από την ΕΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από πλευράς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος.
21/12/12
14 Οκτ 2011 - Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "GreenRoute: A web based platform which help individuals and companies move commodities with the most environmental friendly way, minimizing emissions and transport costs", που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Marie Curie Reintegration Grant EU – FP7 – PEOPLE – 2011 – CIG". Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 75.000. Ο (εκλεγμένος) Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης είναι ο βασικός Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του έργου. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος.
21/12/12
20 Δεκ 2011 - Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ", το οποίο χρηματοδοτείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Στο έργο συμμετέχει ως ερευνητής ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Παναγιώτης Ανδριανέσης. Επιστημονικός Υπέυθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος. O προϋπολογισμός του έργου είναι €15.000.
21/12/12
2 Ιουλίου 2012 - Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής ανέλαβε την υποποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "EnvRouting - Environmentaly Friendly Vehicle Routing", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι εκλεγμένος Λέκτορας του Τμήματος Δρ. Γιώργος Σαχαρίδης. Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. O προϋπολογισμός του έργου είναι €75.000.
21/12/12
4 Ιουλίου 2011 - Οι καθηγητές Γιώργος Λυμπερόπουλος και Δημήτρης Παντελής συμμετέχουν σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο "Συστήματα εξυπηρέτησης με στρατηγική συμπεριφορά πελατών: Ανάλυση ισορροπίας και αξία της πληροφορίας" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διμερούς Ερευνητικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας της ΓΓΕΤ. Επσιτημονικός Υπεύθυνος του έργου από πλευράς Ελλάδας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Απόστολος Μπουρνέτας, και από πλευράς Τουρκίας η Καθηγήτρια του College of Administrative Sciences and Economics του Koc University, Zeynep Aksin.
21/12/12
6 Οκτ 2011 - Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο "ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ολιστική διαχείριση της μεταβλητότητας στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς", που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ- Ενίσχυση της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας, της ΓΓΕΤ. Εκτός από το Πανεστήμιο Θεσσαλίας, στο έργο συμμετέχουν έρευνητικές ομάδες από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Συντονιστής), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 512.820 ευρώ.