Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος

Tηλ. +30 24210 74097, 74053, Fax. +30 24210 74096

Email: stam@uth.gr

Info

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΘΘΜ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, καθώς και από το εφαρμοσμένο του αντικειμένου. Πρόκειται κυρίως για εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα & ανάπτυξη, με απ’ ευθείας χρηματοδότηση του Εργαστηρίου από τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικούς εταίρους, οι οποίοι αξιοποιούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ΕΘΘΜ στα πλαίσια διαδικασιών μεταφοράς λογισμικού, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στελεχών. Εξαιτίας της φύσεως του αντικειμένου, αρκετές από τις συνεργασίες αυτές καλύπτονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την πολυσχιδή ερευνητική δραστηριότητα στην αντιρρύπανση του κινητήρα Diesel, η οποία εξελίσσεται επί τη βάσει μακροχρόνιων σχέσεων με βιομηχανικούς εταίρους, τόσο στο εργαστηριακό όσο και στο υπολογιστικό πεδίο.

Το Εργαστήριο ενθαρρύνει την ένταξη ακόμη και προπτυχιακών φοιτητών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά απαιτεί από αυτούς υψηλή επαγγελματική συνείδηση και διάθεση για συστηματική (και αμειβόμενη) εργασία.

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

 

Contact us

Home | University | Department