Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Αρεως, 383 34 Βόλος

Tηλ. +30 24210 74097, 74013, Fax. +30 24210 74096

Email: stam@uth.gr, tastamat@uth.gr

Info

Αποστολή του Εργαστηρίου:

Η διεξαγωγή Ερευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Μηχανικών στην περιοχή των Εμβολοφόρων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Θερμικών Στροβιλομηχανών, Θερμικών και Ψυκτικών Μηχανών γενικότερα, με έμφαση στις Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης και στο σχεδιασμό, ανάλυση και μοντελοποίηση θερμικών συστημάτων.

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών (ΕΘΘΜ) ιδρύθηκε το 1995 (ΠΔ 50/ΦΕΚ 38/ 22.2.1995). Στη σημερινή του μορφή άρχισε να αναπτύσσεται από το έτος 2000 (βλ. σχετικές εκθέσεις εργαστηρίου).

Στο Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε Ερευνα και Ανάπτυξη, με στενή συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών και έμπειρων Ερευνητών Μηχανικών, εφαρμόζοντας μοντελοποίηση σε συνδυασμό με πειράματα και μετρήσεις, με στόχο το βέλτιστο σχεδιασμό ποικιλίας Θερμικών και Ψυκτικών Μηχανών και Συστημάτων.

Οι ερευνητικές χρηματοδοτήσεις του Εργαστηρίου προέρχονται απ' ευθείας από Βιομηχανικούς Εταίρους, (αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευαστές καταλυτικών μετατροπέων και συστημάτων εξαγωγής κινητήρων οχημάτων), καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι ανάγκες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μας οδήγησαν από νωρίς να ασχοληθούμε με θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στις Σπουδές και την Ερευνα του Μηχανικού

Το περιβάλλον διεξαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, λόγω της θέσης του Εργαστηρίου στην περιοχή της πόλεως του Βόλου, με υψηλή ποιότητα ζωής για τους ερευνητές – υποψήφιους διδάκτορες, και άμεση γειτνίαση με την εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς περιοχή του Πηλίου, καθώς και τη Σκιάθο και τα υπόλοιπα νησιά του συγκροτήματος των Βορείων Σποράδων.

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

 

Contact us

Home | University | Department

 

 

http://fastcounter.bcentral.com/fastcounter?1821394+3642795
FastCounter by bCentral