Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος 

Tηλ. +30 24210 74097, 74053, Fax. +30 24210 74096

Email: stam@uth.gr

Info

Στην ιστοσελίδα αυτή δίνονται εκπαιδευτικό υλικό και links στο διαδίκτυο, που θα βοηθήσουν το μελλοντικό μηχανικό να καταλάβει το ρόλο και τη σημασία των προπτυχιακών μαθημάτων:

Καθώς και των μεταπτυχιακών μαθημάτων:

τα παραπάνω μαθήματα υποστηρίζονται κατά κανόνα από προσωπικό του Εργαστηρίου μας, και χαρακτηρίζονται από το εφαρμοσμένο χαρακτήρα τους και τη στενή σύνδεση με τη Βιομηχανία αλλά και πολλές όψεις της καθημερινής μας ζωής.

Επίσης δίνεται υλικό υποστήριξης για τις παρακάτω περιοχές ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου και των φοιτητών μας:

·         ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

·         ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Γενικότερα, επισημαίνουμε στους φοιτητές μας ότι είναι υποχρέωσή τους ως μέλη της αυριανής πλήρως διεθνοποιημένης και υψηλά τεχνολογικής Κοινωνίας, να αντιληφθούν όσο γίνεται πληρέστερα το ρόλο τους στην Κοινωνία αυτή, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη διάρκεια των πενταετών σπουδών τους για το Δίπλωμα του Μηχανικού. Ενα πρώτο βήμα σ’ αυτή τη διεργασία θα ήταν η κατανόηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων που παράγουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες που παράγουν Μηχανολογικό και συναφή εξοπλισμό. Το διαδίκτυο μας δίνει σήμερα αξιόλογες δυνατότητες κατανόησης του διεθνοποιημένου τρόπου παραγωγής του Μηχανολογικού εξοπλισμού, και πρόσβασης σε τενικές προδιαγραφές που μας επιτρέπουν την εύκολη εξ’ αποστάσεως συνεργασία με εταίρους από όλο τον κόσμο. Σημαντικό μέρος των Ε&Α δραστηριοτήτων μας στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών, γίνονται για λογαριασμό Βιομηχανικών Εταίρων (κατασκευαστών αυτοκινήτων, καταλυτικών μετατροπέων, κεραμικών και συστημάτων εξαγωγής ΜΕΚ, αεριοστροβίλων κτλ). Οι δραστηριότητες αυτές, πέρα από το γεγονός ότι χρηματοδοτούν το Εργαστήριο και τους συνεργάτες του, εξασφαλίζουν τη συνεχή και ζωντανή επαφή μας με τα προβλήματα της συναφούς Βιομηχανίας, αλλά και κάποια διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών μας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γενικότερα. Η διασύνδεση αυτή μας κινητοποιεί να βελτιώνουμε συνεχώς τη διδασκαλία και την έρευνά μας, και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να έρχονται όλο και νωρίτερα σε επαφή οι φοιτητές μας με τις διαδικασίες ανάλυσης, σχεδιασμού και αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων της Βιομηχανίας.

·         INDUSTRY LINKS

ΔΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ορισμένες εταιρείες ή φορείς έχουν ευγενώς ανταποκριθεί κατά καιρούς σε αιτήματα του Εργαστηρίου μας για διάθεση δωρεάν ή και με αξιόλογη έκπτωση, εξαρτημάτων κινητήρων ή συναφούς εξοπλισμού, τα οποία ήδη αξιοποιούνται σε εργαστηριακές διατάξεις και όργανα επίδειξης με τα οποία έρχονται σε επαφή οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας για εκπαίδευση και έρευνα. Η συνεισφορά των εταιρειών αυτών μνημονεύεται σε ιδιαίτερη σελίδα δωρητών, εξαιτίας της σημασίας που έχει αυτού του είδους η υποστήριξη για την αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

Contact us

Home | University | Department