Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος 

Tηλ. +30 4210 74097, 74053, Fax. +30 4210 74096

Email: stam@uth.gr

Info

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ

Πρώτα – πρώτα, για να ελέγξετε τις γνώσεις σας από τη Θερμοδυναμική Ι, να λύσετε τις ασκήσεις της συλλογής που σας δίνουμε, και στη συνέχεια να συγκρίνετε τις λύσεις σας με τις λύσεις που παρατίθενται στη συλλογή. Προσοχή, δεν πρόκειται για απομνημόνευση λυμένων ασκήσεων, ξεχάστε τις κακές συνήειες του Λυκείου!

Επίσης, δημοσιεύουμε ενδεικτικά τα θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2001 , Σεπτεμβρίου 2001,  Φεβρουαρίου 2002, Φεβρουαρίου 2004 και Ιανουαρίου 2005 με τις λύσεις τους. Ζητήστε βοήθεια όπου χρειαστεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου.

Κατεβάστε αν θέλετε και το παρακάτω help file, το οποίο όταν το εγκαταστήσετε σε περιβάλλον Windows, θα σας δίνει όποτε χρειάζεστε μια σύνοψη των βασικών αρχών της Θερμοδυναμικής, εν είδει επαναλήψεως.

Παρόλο που σήμερα έχουν διαδοθεί ευρέως τα λογισμικά υπολογισμού θερμοφυσικών ιδιοτήτων των διαφόρων ουσιών, η καλύτερη εμπέδωση των μεταβολών κατάστασης και των θερμοδυναμικών κύκλων γίνεται με τη χάραξή τους πάνω στα κατάλληλα διαγράμματα κατάστασης. Καλόν είναι λοιπόν να εξοικειωθείτε με τέτοιου είδους διαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούμε για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Εδώ σας έχουμε ενδεικτικά διαγράμματα Mollier h-s και Mollier T-s για Υδρατμούς, καθώς και διάγραμμα Mollier_h-s για τον Αέρα. Η χρήση των διαγραμμάτων αυτών για επίλυση προβλημάτων, η οποία στο παρελθόν ήταν και η μοναδική δυνατότητα, σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί μία εξαιρετικά διδακτική διαδικασία για τον μελλοντικό Μηχανικό.

Επίσης, αξιόλογα από διδακτικής πλευράς είναι τα Νομογραφήματα. Για παράδειγμα, το νομογράφημα συσχέτισης της περιεκτικότητας οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα σε εστίες καύσης με περίσσεια αέρα (υπόθεση τέλειας καύσης). Επίσης, διαγράμματα χαρακτηριστικών λειτουργίας αεριοστροβίλων, καθώς επίσης και νομογραφήματα για συμπαραγωγή με βάση αεριοστρόβιλο. 

Οι σημειώσεις υποστήριξης του μαθήματος που διανέμονται, ακολουθούν κατά μεγάλο μέρος το δόκιμο σύγγραμμα του μηχανικού - καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αννόβερου Hans Dieter Baehr: Thermodynamik (Springer Verlag, 11e Auflage, Berlin 2001), που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα γερμανικά Πολυτεχνεία, αλλά και την Ελλάδα, και τα κεφάλαια των εφαρμογών του (Εισαγωγή στα συμπιεστά ρευστά, Θερμοδυναμική της Θέρμανσης και Ψύξης, Εισαγωγή στις Διεργασίες Καύσης, Εσωτερική Καύση σε Εμβολοφόρες Μηχανές και Αεριοστρόβιλους, Θερμοδυναμική των Ατμοηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και των λοιπών Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ισχύος), δίνουν στο φοιτητή να καταλάβει τον τρόπο σκέψης του Μηχανικού με υποδειγματικό τρόπο.

Η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα σας φέρει σε επαφή με την μελέτη, ρύθμιση και αξιολόγηση της απόδοσης εστιών καύσης. Μη διστάζετε να ασχοληθείτε με τον σχετικό εξοπλισμό και πέρα από τις επίσημες ώρες των εργαστηρίων: το προσωπικό μας θα σας διευκολύνει ακόμη και στη διενέργεια δικών σας μετρήσεων σε εστίες καύσης εκτός Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε από τώρα στη συγγραφή των τεχνικών αναφορών εργαστηρίων. Περισσότερα για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων θα βρείτε στα γενικά links των ιστοσελίδων του Εργαστηρίου μας.

Για να κατανοήσετε τη σημασία και τις δυνατότητες που μας δίνει η εφαρμογή των αρχών της Θερμοδυναμικής σε σημαντικές Μηχανολογικές Μελέτες , αποφασίσαμε να εισάγουμε από το Ακαδημαϊκό Ετος 2001-2002 ένα μελετητικό θέμα, που επί του παρόντος αφορά το σύγχρονο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού. Το θέμα μπορείτε να το επεξεργαστείτε από τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε και θα έχετε επιτύχει την απαιτούμενη εμβάθυνση στη μελέτη των επιμέρους υποσυστημάτων του σύγχρονου Εργοστασίου παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος. Η επιτυχής εκπόνηση του θέματος, πέρα από την αύξηση της αυτοπεποίθησής σας ως εκκολαπτόμενου Μηχανολόγου, θα σας δώσει και μέγιστο 2 μονάδες προσθετικά στο βαθμό προαγωγής σας στο μάθημα.

Μιά επιπλέον περιοχή εφαρμογής της Μηχανολογίας όπου η γνώση των αρχών της Θερμοδυναμικής αξιοποιείται σε σημαντικό βαθμό είναι η συμπαραγωγή. Επειδή το αντικείμενο είναι πολύ επίκαιρο και στη χώρα μας ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, έχουμε προσθέσει στις σημειώσεις του μαθήματος ένα σχετικό κεφάλαιο, που βασίζεται κυρίως στο σύγγραμμμα των Kugeler & Phlippen: Energie-technik (2e Auflage, Springer Verlag Berlin 1993).

Οι ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές που αρχίζουμε να μελετούμε στα πλαίσια του μαθήματος, μας εισάγουν στον κόσμο του Μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας, με τον οποίο πιθανώς αρκετοί από τους φοιτητές μας δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι στο στάδιο αυτό των σπουδών τους. Για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον όπου θα δραστηριοποιηθείτε ως Μηχανικοί, δεν θα πρέπει να χάνετε καμμία ευκαιρία που σας δίνεται είτε στα πλαίσια των εδώ σπουδών σας (εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, παρουσιάσεις από εταιρείες, έρευνα αγοράς στα πλαίσια εργασιών σας κτλ), είτε και στην καθημερινή ζωή σας (δείξτε απο νωρίς ενδιαφέρον για οποιαδήποτε μορφής επαφή με τις εφαρμογές της Μηχανολογίας).

Το διαδίκτυο μας προσφέρει έναν επιπλέον δρόμο γρήγορης επαφής με τη Βιομηχανία και την αγορά εργασίας του Μηχανικού γενικότερα. Παρακάτω  παρατίθενται διευθύνσεις στο web οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε βιομηχανικά sites με χρήσιμο περιεχόμενο.

www.directindustry.com

(ιστοσελίδα αναζήτησης κάθε τύπου Βιομηχανικού Εξοπλισμού, για να πάρετε μιά ιδέα του εύρους εφαρμογών της Μηχανολογίας στη Βιομηχανία).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

www.abb.com

www.alstom.com

www.snecma.com

www.siemens.com

www.mhi.co.jp (Mitsubishi Heavy Industries)

www.ge.com  (General Electric)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

http://www.tsi.com

www.ni.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

http://www.vtt.fi/rte/projects/annex37/publicationstekstiraamissa.htm (ΙΕΑ Annex 37)

http://www.eere.energy.gov/ (energy efficiency & renewable energy)

http://www.ecbcs.org/

http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm (U.S. Patent number search)

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html (EU legislation search)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

http://www.history.rochester.edu/steam (steam engine library)

http://inventors.about.com/library/inventors/blsteamengine.htm

http://membres.lycos.fr/vapeurlanguedoc/

ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ WEBSITE, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!

http://www.all4engineers.com/

 

 

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

Contact us

Home | University | Department