Βαλουγεώργης Δημήτρης

Καθηγητής, PhD'85 Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ
Αναλυτικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μεσοκλίμακας σε Φαινόμενα Ροής και Μεταφοράς

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74058

Email: diva (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Βαλουγεώργης αποφοίτησε με το δίπλωμα του μηχανολόγου μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1980, και στη συνέχεια πήρε τα διπλώματα M.S. και Ph.D. in Mechanical Engineering από το Virginia Polytechnic Institute and State University (VPI&SU), το 1982 και 1985 αντίστοιχα.

Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών εργάστηκε ως Βοηθός Έρευνας στις περιοχές της πειραματικής καύσης (1981-1982) και της κινητικής θεωρίας αερίων (1982-85). Από το 1985 έως το 1987 διατέλεσε Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του VPI&SU, ασκώντας παράλληλα ερευνητική δραστηριότητα στο Κέντρο Μαθηματικής Φυσικής του ιδίου πανεπιστημίου. Στο τέλος του 1987 επέστρεψε στην Ελλάδα, και αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εργάστηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια (πρώην ΕΚΟ) σαν Μηχανικός Νέων Έργων στο βιομηχανικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης από το 1989 έως το 1998. Επίσης από το 1988 έως το 1992 είχε ερευνητική και διδακτική συνεργασία, σαν Ειδικός Επιστήμων, με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Από τον Σεπτέμβριο του 1998 εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Είναι Καθηγητής Αναλυτικών και Υπολογιστικών Μεθόδων Μεσοκλίμακας σε Φαινόμενα Ροής και Μεταφοράς και μέλος του Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, της Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) και ήταν μέλος των διεθνών οργανισμών American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Mathematical Society (AMS), Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αναλυτική και υπολογιστική μελέτη των φαινομένων μεταφοράς, της κινητικής θεωρίας αερίων, της δυναμικής αραιοποιημένων αερίων (rarefied gas dynamics), των ολοκληρωτικών-διαφορικών εξισώσεων (εξίσωση Boltzmann, και κινητικά μοντέλα) και της μεθόδου Lattice Boltzmann με εφαρμογές στην μικρορευστοδυναμική, σε μικρο-ηλεκτρο-μηχανολογικά συστήματα (MEMS) και στην τεχνολογία κενού. Επίσης έχει ασχοληθεί με το φαινόμενο του «sloshing», με τον ρευστοδυναμικό σχεδιασμό και βελτιστοποίηση δικτύων σωληνώσεων και με ειδικά θέματα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.

Είναι συγγραφέας 70 περίπου επιστημονικών άρθρων και κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά στα γνωστικά αντικείμενα της μηχανικής ρευστών και φαινομένων μεταφοράς. Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων συμπεριλαμβανομένων των Συνεδρίων "European Conference of Microfluidics" και "European Conference of Non-Equilibrium Gas Flows" που οργανώνονται κάθε 2-3 χρόνια. Επίσης, είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού VACUUM. Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια VPI&SU, ΑΠΘ και ΠΘ πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε εφαρμοσμένα μαθηματικά, υπολογιστικές μεθόδους, υπολογιστική ρευστοδυναμική, μετάδοση θερμότητας, κινητική θεωρία και μικρορευστοδυναμική.


Profiles of Dimitris Valougeorgis: Google Scholar 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • S. Naris, N. Vasileiadis, D. Valougeorgis, A. S. Hashad and W. Sabuga, “Computation of the effective area and associated uncertainties of non-rotating piston gauges FPG and FRS”, Metrologia, 55, 015005, (2019). Download
  • G. Tatsios, D. Valougeorgis and S. Stefanov, “Reconsideration of the implicit boundary conditions in pressure driven rarefied gas flows through capillaries”, Vacuum, 160, 114-122, (2019). Download
  • A. Tsimpoukis and D. Valougeorgis, "Rarefied gas flow in a circular tube due to oscillating pressure gradient", Microfluidics and Nanofluidics, 22:5, (2018). Download
  • A. Tsimpoukis and D. Valougeorgis, “Pulsatile pressure driven rarefied gas flow in long rectangular ducts”, Physics of Fluids, 30, 047104, (2018). Download
  • C. Tantos and D. Valougeorgis, "Conductive heat transfer in rarefied binary gas mixtures confined between parallel plates based on kinetic modeling", International Journal of Heat and Mass Transfer, 117, 846-860, (2017). Download
  • G. Tatsios, G. Lopez Quesada, M. Rojas Cardenas, L. Baldas, S. Colin and D. Valougeorgis, “Computational investigation and parametrization of the pumping effect in temperature driven flows through long tapered channels”, Microfluidics and Nanofluidics, 21:99, (2017). Download
  • C. Tantos, S. Naris and D. Valougeorgis, “Gas flow towards an adsorbing planar wall subject to partial gas-surface thermal accommodation”, Vacuum, 125, 65-74, (2016). Download