Ανδριανέσης Παναγιώτης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Boston University, Διδακτορικό Δίπλωμα'16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχεδιασμός Αγορών Ενέργειας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:
Fax: +30 24210 74059

Email: pandrianesis (AT) hotmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σπουδές
  • Αξιωματικός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, 2001
  • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004
  • Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
  • Μ.Δ.Ε., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2011
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ο Παναγιώτης Ανδριανέσης αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων το 2001, είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (2010), κάτοχος Μ.Δ.Ε. σε "Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία" με Κατεύθυνση "Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση" (2011) και Διδάκτωρ (2016) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επί του παρόντος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίο Οργάνωσης Παραγωγής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση. Έχει δημοσιεύσει ~10 άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, και έχει λάβει το βραβείο 2010 IEEE APS Pre-Doctoral Research Award .
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις