ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


6/6/2008 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων την διδασκαλία μαθημάτων το ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008. >>>
30/5/2008 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος Μηχανολογικών Συστημάτων». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 23 Ιουλίου 2008. >>>
30/5/2008 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής» . Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21 Μαίου 2008. >>>
9/5/2008 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Κατεργασιών Κοπής», μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι/Πεπερασμένα Στοιχεία των Κατασκευών». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8 Ιουλίου 2008. >>>
1/5/2008 Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το καλοκαίρι 2008 καλούνται να εγγραφούν στο μητρώο ΙΚΑ και να προμηθευτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της πρακτικής άσκησης από το Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 20 Ιουνίου 2008.
21/3/2008 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής» . Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21 Μαίου 2008. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22