ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/8/2022
Τίτλος: Εξετάσεις Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Περιγραφή: Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται προσέλθουν στους χώρους του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και να συμμετέχουν στις εξετάσεις του τμήματος, παρακαλούνται να κάνουν χρήση μάσκας κατά την διάρκεια παραμονής τους στους χώρους του τμήματος.
 
Από την γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή