ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/8/2022
Τίτλος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Περιγραφή: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες που υπέβαλαν αίτηση σίτισης, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα σίτισης  θα ανοίξει στις 1 Σεπτεμβρίου  για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στις αιτήσεις σίτισης που έχουν υποβληθεί.
Επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης από 1 Σεπτεμβρίου  έως 13 Σεπτεμβρίου  οι φοιτητές/τριες  που δεν πρόλαβαν σε προηγούμενη προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
 
 
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του
Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ
 
 
Μαρία Κουκουβάνη
Αν.  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος.
Τηλ.:.+30 2421074506
Ε-mail: mkoukou@uth.gr
 
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή