ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει προκηρύξει: 
  • μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών». Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΑΠΠΕΛΑ 8/6/2020. Προκήρυξη
  • μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συμπιεστές Ροές - Στροβιλομηχανές». Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΑΠΕΛΛΑ 8/6/2020. Προκήρυξη
Οι προκηρύξεις θέσεων στο Τμήμα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα Θέσεις Εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι θέσεις που πρόκειται να προκηρυχούν στο εγγύς μέλλον ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: (24210) 74010, 74011, 74007.