Σταπουντζής Ερρίκος
(1997-2018)

Καθηγητής, PhD'79 Imperial College London, UK
Mηχανική Ρευστών, Μηχ. Συμπιεστών & Ασυμπίεστων Ρευστών, Εφ. Υδροδυναμική Θεωρία & Κατασκευή Δυναμικών Μηχανών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74003
Fax: +30 24210 74052

Email: erikos (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Ερρίκος Σταπουντζής γεννήθηκε στη Αθήνα το 1950. Τελείωσε το Βαρβάκειο το 1968 και πήρε το Δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου από το ΕΜΠ το 1973, αφού εκπόνησε την Διπλωματική εργασία του στις Στροβιλομηχανές. Το 1978 απόκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) από το Imperial College (University of London, UK, Aeronautics Department) στην περιοχή της ασταθούς αεροδυναμικής φόρτισης, καθώς και το Diploma of Imperial College (DIC).

Από το 1979 έως το 1980 υπηρέτησε την θητεία του στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας, ασχολούμενος επίσης με θέματα αεροδυναμικής αεροσκαφών. Tο 1981 και το 1982 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο University of Cambridge, UK, (Engineering Department / Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics) σε θέματα τυρβώδους διάχυσης. Το 1983 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο University of Ottawa, Canada, (Mechanical Engineering Dept) σε θέματα ροής γύρω από ράβδους καυσίμων πυρηνικών αντιδραστήρων. Το 1984 ήταν Μηχανικός στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ.

Από το 1985 έως το 2000 υπήρξε Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών) όπου ανέπτυξε επιστημονική δραστηριότητα στις περιοχές Αεροδυναμικής, Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Ασταθών και Τυρβωδών Ροών, Στροβιλομηχανών και Μετάδοσης Θερμότητας. Στο ΑΠΘ δίδαξε τέσσερα προπτυχιακά μαθήματα (Αεροδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Στροβιλομηχανές και Εργαστηριακές Μεθόδους). Ενδιάμεσα υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής στα Πανεπιστήμια Virginia Polytechnic Institute and State University (USA), TU- Delft (Netherlands) και Stanford - CTR (USA).

Τον Οκτώβριο του 2000 μετεκινήθη (ύστερα από αίτησή του) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΜΒ, όπου συνεχίζει στις ίδιες επιστημονικές περιοχές και διδάσκει τρία προπτυχιακά (Αεροδυναμική, Μηχανική Ρευστών ΙΙ και Εργαστήριο Ενεργειακής Περιοχής) και δυο μεταπτυχιακά μαθήματα (Μηχανική Ρευστών, Τεχνικές Μετρήσεων). Επί του παρόντος επιβλέπει δυο υποψηφίους διδάκτορες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πειραματική μελέτη φόρτισης πτερύγων και ανεμογεννητριών, ανάμειξης τυρβωδών δεσμών και απορευμάτων, οπτικής απεικόνισης ροών, ροών με χημικές αντιδράσεις και μετάδοση θερμότητας καθώς και στοχαστική μελέτη και προσομοίωση της τυρβώδους διάχυσης. Η έρευνα του χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την ΓΓΕΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

Έχει διατελέσει κριτής στα περιοδικά Journal of Fluid Mechanics, AIAA Journal, Journal of Applied Science Research και Journal of Fluids and Structures.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και για κατάλογο δημοσιεύσεων, επισκεφθείτε την προσωπική ιστοσελίδα του Ερρίκου Σταπουντζή.