Παντελής Δημήτριος

Καθηγητής, PhD'94 University of Michigan, ΗΠΑ
Στοχαστικά Πρότυπα Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74106
Fax: +30 24210 74059

Email: d_pandelis (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Ναυπηγού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1987)
 • M.Sc. in Electrical Engineering, University of Michigan, ΗΠΑ (1990)
 • Ph.D. in Electrical Engineering, University of Michigan, ΗΠΑ (1994)
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Δημήτριος Παντελής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Απέκτησε δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. το 1987 και τα διπλώματα M.Sc. και PhD in Electrical Engineering: Systems από το University of Michigan των Η.Π.Α το 1990 και 1994 αντίστοιχα.

Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος εργάστηκε στις Η.Π.Α. ως Research Engineer στις εταιρείες ERIM International (1994-2000) και Tellabs Operations (2000-2001). Διετέλεσε διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2003 έως το 2008, οπότε και εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Στοχαστικά Πρότυπα Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση, ενώ από το 2020 είναι τακτικός Καθηγητής.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις περιοχές της εφαρμοσμένης θεωρίας πιθανοτήτων και του στοχαστικού ελέγχου, με εφαρμογές σε ευέλικτα συστήματα παραγωγής, σε προβλήματα χρονικού προγραμματισμού και διάθεσης πόρων, και στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
 • I. Papachristos and D.G. Pandelis (2018) Optimal dynamic allocation of collaborative servers in two station tandem systems, IEEE Transactions on Automatic Control (early access) DOI: 10.1109/TAC.2018.2852604. Download
 • D.G. Pandelis (2014) Optimal control of noncollaborative servers in two-stage tandem queueing systems, Naval Research Logistics 61, 435-446.
  Abstract  
 • D.G. Pandelis, C.C. Karamatsoukis, and E.G. Kyriakidis (2013) Single vehicle routing problems with a predefined customer order, unified load and stochastic discrete demands, Probability in the Engineering and Informational Sciences 27, 1-23.
  Abstract  
 • D.G. Pandelis (2013) A note on preemptive scheduling of multiclass jobs with geometric service times and hard deadlines, Journal of Scheduling 16, 423-428. Abstract  
 • D.G. Pandelis, C.C. Karamatsoukis, and E.G. Kyriakidis (2013) Finite and infinite-horizon single vehicle routing problems with a predefined customer sequence and pickup and delivery, European Journal of Operational Research 231, 577-586. Abstract  
 • D.G. Pandelis, E.G. Kyriakidis, and T.D. Dimitrakos (2012) Single vehicle routing problems with a predefined customer sequence, compartmentalized load and stochastic demands, European Journal of Operational Research 217, 324-332. Abstract  
 • O. Hatzikonstantinou, E. Athanasiou, and D.G. Pandelis (2012) Real-time production scheduling in a multi-grade PET resin plant under demand uncertainty, Computers and Chemical Engineering 40, 191-201. Abstract