Μπενιουδάκης Μύρων

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Επιχειρησιακή Έρευνα - Διοίκηση Λειτουργιών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74110

Email: benioudakis (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)
  • ΜΔΕ σε Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020)
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ο Μύρων Μπενιουδάκης απέκτησε Πτυχίο Μαθηματικών από το ΕΚΠΑ το 2010 με κατεύθυνση σπουδών σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ειδίκευση σε Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα απο το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ το 2014 με τίτλο Διπλωματικής Εργασίας «Customer equilibrium policies in queues with delay compensation». Το 2020, απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής «Pricing policies in make-to-order systems with delay-averse strategic customers». Από το 2021 είναι Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής στο Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου διδάσκει τα μαθήματα «Συντονισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και «Θεωρία Παιγνίων» από το 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις