Δεληγιάννης Μιχάλης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Επιχειρησιακή Έρευνα - Εφαρμοσμένη Πιθανοθεωρία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74110

Email: mixalisdeligia (AT) gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2013)
  • Μ.Δ.Ε. στη Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2016)
  • Διδακτορικό στη Διοίκηση Λειτουργιών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2022)
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις