Δεληγιάννης Μιχάλης

Πτυχίο & Μ.Δ.Ε. Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
Επιχειρησιακή Έρευνα - Εφαρμοσμένη Πιθανοθεωρία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74110

Email: mixalisdeligia (AT) gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Πτυχίο '13 & ΜΔΕ '16, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις