Χρονοπούλου Φωτεινή

Πτυχίο Ελληνικού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τομέα Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74055

Email: fchronop (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα