ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΕΡOΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Y1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0400
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Ρήτος Κωνσταντίνος
 

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της αεροδυναμικής ασυμπίεστων και συμπιεσμένων ροών καθώς και των εφαρμογών της.

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, Eισαγωγικές έννοιες, Αεροδυναμική: Θεμελιώδεις αρχές & εξισώσεις,
ΜΕΡΟΣ 2: ΑΤΡΙΒΕΙΣ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΡΟΕΣ, Ασυμπίεστες ροές σε αεροτομές, Ασυμπίεστες ροές σε πτέρυγες πεπερασμένου εκπετάσματος, 3Δ ασυμπίεστη ροή
ΜΕΡΟΣ 3: ΑΤΡΙΒΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΡΟΕΣ, Βασικές αρχές των συμπιεστών ροών, Κάθετα κρουστικά κύματα, Πλάγια κρουστικά κύματα & κύματα εκτονώσεως, Συμπιεστές ροές από ακροφύσια, διαχυτές & αεροδυναμικές σήραγγες, Γραμμική θεωρία για τις υποηχητικές συμπιεστές ροές γύρω από αεροτομές, Γραμμικοποιημένες υπερηχητικές ροές, Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση μη γραμμικών υπερηχητικών ροών, Εισαγωγή στις υπερ-επερηχητικές ροές,
ΜΕΡΟΣ 4: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, Εισαγωγή στις βασικές αρχές κι εξισώσεις των πραγματικών ροών, Μια ειδική περίπτωση: η ροή Couette, Εισαγωγή στα οριακά στρώματα, Στρωτά οριακά στρώματα, Τυρβώδη οριακά στρώματα
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Κυριο βοήθημα  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, John D. Anderson, Εκδόσες Τζιόλας, 2016

Επιπλέον Βοηθήματα

1. Σ. Τσαγγάρης, Αεροδυναμική του συμπιεστού ρευστού, Εκδ. Α. Συμεών, Αθήνα, 1999
2. Ν. Αθανασιάδης, Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική, Εκδ. Α. Συμεών, Αθήνα, 1988
3. Α. Παπαϊωάννου, Μηχανική Ρευστών, Τόμος Β, Εκδ. Κοράλι, Αθήνα 2002
4. Στεφ. Γαλανός, Ασκήσεις Αεροδυναμικής-Αεριοδυναμικής, Εκδ. Φούντας, Αθήνα, 1990
5. J.D. Anderson, Modern Compressible Flow, McGraw-Hill, 1982
6. F.M. White, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 1986
7. Abbot, I., A. Doenhoff, Theory of Wing Sections, Dover Publ., 1959
8. Anderson, J.D., Fundamentals of Aerodynamics McGraw-Hill, 2001
9. Anderson, J.D., Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics, AIAA, 2000
10. Kuethe, A.M, Chow C.-Y., Foundations of Aerodynamics – Bases of Aerodynamic Design, Wiley, 1998
11. Moran, J., Theoretical and Computational Aerodynamics, Wiley, 1984
12. Shapiro, A.H., The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, Wiley, 1977
13. Stinton, D., The anatomy of the aeroplane, Blackwell Science, 1998
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
60
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 0
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
5
Ασκήσεις:
15
Μελέτες (Projects):
0