Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΑΕΡOΔΥΝΑΜΙΚΗ

2η Ενότητα  (10 Ώρες)
3η Ενότητα  (4 Ώρες)
4η Ενότητα  (4 Ώρες)
5η Ενότητα  (18 Ώρες)