ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Κουκούμιαλος Στυλιανός

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές της προσομοίωσης με έμφαση στην κατασκευή και ανάλυση μοντέλων προσομοίωσης για εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση

  • Να κατασκευάζει μοντέλα προσομοίωσης συστημάτων εφοδιαστικών αλυσίδων
  • Να υλοποιεί τα μοντέλα αυτά σε εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης
  • Να αναλύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και να εξάγει συμπεράσματα για την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Περιεχόμενα
Εισαγωγή στην έννοια της προσομοίωσης. Συστήματα διακριτών γεγονότων. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Λογισμικό προσομοίωσης ARENA: προσαρμογή κατανομών τυχαίων μεταβλητών σε δεδομένα, ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Μελέτες περιπτώσεων συστημάτων εφοδιαστικών αλυσίδων.
Βιβλιογραφία
  • B. Khoshnevis, Προσομοίωση Διακριτών Συστημάτων, Εκδόσεις Δίαυλος, 1999
  • D. Kelton, R. Sadowski, D. Sadowski, Simulation with Arena, McGraw-Hill, 2002
  • D.Simchi-Levy, D.P. Kaminsky, E. Simchi-Levy, Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, McGraw-Hill, 2007
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις