ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ0102
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Λυχναρόπουλος Ιωάννης
 
 

Σκοπός
H κατανόηση της θεωρίας και των εφαρμογών του απειροστικού λογισμού πολλών πραγματικών μεταβλητών και της διανυσματικής ανάλυσης, έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα μαθηματικά εργαλεία σε προβλήματα φυσικής και τεχνολογίας.
Περιεχόμενα

Ακολουθίες και σειρές, στοιχεία θεωρίας καμπυλών και επιφανειών, απειροστικός λογισμός συναρτήσεων πολλών πραγματικών μεταβλητών, διανυσματική ανάλυση

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
 1. Βλάχος Λ., Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, 2001, Εκδ. Τζιόλα
 2. Γεωργανόπουλος Γ., Ξενικάκης Π., Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών, 2000, Εκδ. Κυριακίδη
 3. Καδιανάκης Ν., Καρανάσιος Σ., Φελλούρης Α, Ανάλυση ΙΙ, 2001, Εκδ. Συμεών
 4.       Μυλωνάς Ν., Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, 2009, Εκδ. Τζιόλα
 5. Γκαρούτσος Γ., Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Εκδ. SPIN
 6.       Σπανδάγος Ε., Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδ. Αίθρα
 7. Σεραφειμίδης Κ., Διανυσματική Ανάλυση, 2004, Εκδ. Σοφία
 8. Τσίτσας Λ., Εφαρμοσμένος απειροστικός λογισμός ΙΙ, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα
 9. Apostol T., Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός Β΄, 1962, Εκδ. Ατλαντίς
 10.       Brand L., Μαθηματική Ανάλυση, 1984, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
 11. Thomas, Finney R, Weir M, Giordano F., Απειροστικός λογισμός ΙΙ, 2004, Π.Ε.Κ.
 12. Marsden J., Tromba A., Διανυσματικός λογισμός, 2005, Π.Ε.Κ.
 13. Sokolnikoff I., Redheffer R., Μαθηματικά για φυσικούς και μηχανικούς, 2001, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π.
              
               

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%%
Πρόοδοι:
40%%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
70
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 45
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
8
Μελέτες (Projects):
0