ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0305 ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος:
Κωδικός Γραμματείας: Ε30800
Εξάμηνο:
4° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Ζηλιασκόπουλος Θανάσης

Σκοπός

Το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης γραμμικού, μη γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.  Εφαρμογές σχετικές με συστήματα παραγωγής, διαχείρισης (logistics), και μεταφορών θα συζητηθούν. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες όπως και με τη χρήση λογισμικού όπως AMPL and CPLEX.

Περιεχόμενα

1.         Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση και Επιχειρησιακή Έρευνα Chapter 1

2.         Διανύσματα και Πίνακες         Appendix I

3.         Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  Chapter 2

4.         Μέθοδος  Simplex       Section 3.1 – 3.5

5.         Δυϊσμός και Ανάλυση Ευαισθησίας   Chapter 4

6.         Μοντέλο Μεταφόρων Sections 5.1 - 5.4

7.         Μοντέλα Δικτύων       Sections 6.1-6.5

8.         Προηγμένα Θέματα Γραμμικού Προγραμματισμού   Section 7.1 – 7.3

9.         Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός        Section 9.3 – 9.3

10.       Κλασική Θεωρία Βελτιστοποίησης  (συνεχών μεταβλητών) Section 20.1 and 20.2

11.       Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός     Section 21.1 and 21.2

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

H. Taha, Operations Research, Prentice Hall, 2003.

Bertsimas D. and Tsitsiklis, J. Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.

Ahuja, R., Magnanti, T. and Orlin, J. Network Flows: Theory, Algorithms and Applications, Prentice Hall, 1993.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Διάλεξη, εργαστήριο

Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Πρόοδοι:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
39

Εκπόνηση

Μελέτη:
 39
Ασκήσεις:
8