Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1η Ενότητα 

Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση και Επιχειρησιακή Έρευνα Chapter 1

2.         Διανύσματα και Πίνακες         Appendix I

3.         Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  Chapter 2

4.         Μέθοδος  Simplex       Section 3.1 – 3.5

5.         Δυϊσμός και Ανάλυση Ευαισθησίας   Chapter 4

6.         Μοντέλο Μεταφόρων Sections 5.1 - 5.4

7.         Μοντέλα Δικτύων       Sections 6.1-6.5

8.         Προηγμένα Θέματα Γραμμικού Προγραμματισμού   Section 7.1 – 7.3

9.         Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός        Section 9.3 – 9.3

10.       Κλασική Θεωρία Βελτιστοποίησης  (συνεχών μεταβλητών) Section 20.1 and 20.2

11.       Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός     Section 21.1 and 21.2