ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0302 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ1400
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

3 + 2 ώρες/εβδομάδα
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Λυμπερόπουλος Γιώργος
 

Σκοπός

Το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων και στοχαστικών (πιθανοτικών) διαδικασιών. Απευθύνεται σε όσους θέλουν εφαρμόσουν την θεωρία πιθανοτήτων στην μελέτη φαινομένων στην μηχανική (engineering), στην διοικητική επιστήμη, στις φυσικές επιστήμες και στην επιχειρησιακή έρευνα.

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Δεσμευμένη πιθανότητα και δεσμευμένη προσδοκία. Μαρκοβιανές αλυσίδες. Η εκθετική κατανομή και η διαδικασία Poisson. Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ross, S. M., Introduction to Probability Models, 7E, Harcourt/Academic Press, Burlington, Massachusetts, USA, 2000.

 

Προαπαιτούμενα
MM104
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, αγγλική (αν χρειαστεί)
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
35%
Πρόοδοι:
35%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
42
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 48
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
60
Μελέτες (Projects):
0