Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1η Ενότητα  (3 Ώρες)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ: Δειγματικοί χώροι και ενδεχόμενα. Πιθανότητες ενδεχομένων. Δεσμευμένες Πιθανότητες. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Ο τύπος του Bayes.
2η Ενότητα  (8 Ώρες)
ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Προσδοκία μιας τυχαίας μεταβλητής. Κοινά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές. Ροπογεννήτριες συναρτήσεις. Οριακά θεωρήματα.
3η Ενότητα  (8 Ώρες)
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Περίπτωση διακριτών μεταβλητών. Περίπτωση συνεχών μεταβλητών. Υπολογισμός προσδοκίας με δέσμευση. Υπολογισμός πιθανοτήτων με δέσμευση. Εφαρμογές.
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ: Παραδείγματα. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Ταξινόμηση καταστάσεων. Οριακές πιθανότητες. Εφαρμογές. Προσδοκώμενος χρόνος παραμονής σε μεταβατικές καταστάσεις. Διαδικασίες διακλάδωσης. Χρονικά αναστρέψιμες Μαρκοβιανές αλυσίδες. Μαρκοβιανές διαδικασίες απόφασης.
5η Ενότητα  (8 Ώρες)
Η ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ POISSON: Η εκθετική κατανομή. Η διαδικασία Poisson. Γενικεύσεις της διαδικασίας Poisson.
6η Ενότητα  (7 Ώρες)
ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ: Εισαγωγή. Διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων. Συνάρτηση πιθνότητας μετάβασης. Οριακές πιθανότητες. Χρονική αναστρεψιμότητα. Ομοιογενοποίηση. Υπολογισμός πιθανοτήτων μετάβασης.