ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0304 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος:
Κωδικός Γραμματείας: Ε31300
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Ζηλιασκόπουλος Θανάσης

Σκοπός

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αλγόριθμους βελτιστοποίησης δικτύων και μοντέλων ροών με εφαρμογή σε συστήματα logistics. Θα καλυφθούν βασικά προβλήματα, όπως το δέντρο ελάχιστης κάλυψης, της συντομότερης διαδρομής, βέλτιστης κατανομής, μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους. Επιπλέον, αλγόριθμοι για τα προβλήματα του Πλανόδιου Πωλητή, Δρομολόγησης και Τοποθεσίας θα διδαχθούν. Έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές μοντελοποίησης  και βελτιστοποίησης συστημάτων logistics, όπως διανομής, μεταφορών, διαχείριση και αποστολής προϊόντων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού      Chapter 1

Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων Appendix I

Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης           Chapter 2

Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής             Section 3.1 – 3.5

Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής        Chapter 4

Μοντέλο Μεταφόρων Sections 5.1 - 5.4

Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους            Sections 6.1-6.5

Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή           Section 7.1 – 7.3

Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP)       Section 9.3 – 9.3

Πρόβλημα Τοποθεσίας           Section 20.1 and 20.2

Integrated Προβλήματα           Section 21.1 and 21.2

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Simchi Levi, Supply Chain Management.

2.         Larson, R. and Odoni, B., Urban Operations Research, Prentice Hall (1981) http://web.mit.edu/urban_or_book/www/book

3.         Simchi Levi, The Logic of Logistics

4.         Taha, Operations Research

5.         Y. Sheffi, Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, 1985.

6.         French, Sequencing and Scheduling

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
39

Εκπόνηση

Μελέτη:
 39
Ασκήσεις:
8