Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS

1η Ενότητα 

Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού      Chapter 1

2η Ενότητα 

Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων Appendix I

3η Ενότητα 

Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης           Chapter 2

4η Ενότητα 

Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής             Section 3.1 – 3.5

5η Ενότητα 

Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής        Chapter 4

6η Ενότητα 

Μοντέλο Μεταφόρων Sections 5.1 - 5.4

7η Ενότητα 

Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους            Sections 6.1-6.5

Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή           Section 7.1 – 7.3

Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP)       Section 9.3 – 9.3

Πρόβλημα Τοποθεσίας           Section 20.1 and 20.2

Integrated Προβλήματα           Section 21.1 and 21.2