ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0301 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ3
Κωδικός Γραμματείας: Ε31000
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

3 + 2 ώρες/εβδομάδα
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Λυμπερόπουλος Γιώργος
 

Σκοπός
Το μάθημα αφορά την συστηματική περιγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων παραγωγής/αποθεμάτων. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την δυναμική τέτοιων συστημάτων και να αποκτήσουν αναλυτικά εργαλεία για τον έλεγχό τους.
Περιεχόμενα
Έλεγχος αποθεμάτων (ντετερμινιστικά και στοχαστικά πρότυπα). Ανάλυση συστημάτων παραγωγής.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Hopp W. J. and M. L. Spearman, Factory Physics, 2E, McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, USA, 2000.
Προαπαιτούμενα
MM104
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, αγγλική (αν χρειαστεί)
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
42
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 50
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
58
Μελέτες (Projects):
0