Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ασκήσεις
8/01/19 10η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_10η.pdf
6/11/18 4η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_4η.pdf
4/12/18 8η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_8η.pdf
27/11/18 7η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_7η.pdf
23/10/18 3η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_3η.pdf
23/10/18 2η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_2η_1.pdf
20/11/18 6η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_6η.pdf
15/01/19 11η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_11η.pdf
13/11/18 5η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_5η.pdf
12/02/19 1η Ενότητα Ασκήσεων
 
Άσκηση_1η_2.pdf
11/12/18 9η Ενότητα Ασκήσεων
 
Εργασία_9η.pdf
Video
9/10/18 US National Committee for Fluid Mechanics Films
Μία κλασσική συλλογή βίντεο που περιγράφουν και επιδεικνύουν με πειράματα βασικές έννοιες της Μηχανικής Ρευστών
http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html
Links
9/10/18 NIST Chemistry WebBook
Θερμοφυσικά δεδομένα για ένα πλήθος χημικών ενώσεων
https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/
9/10/18 Chemical Engineering Calculations (CheCalc)
Συλλογή υπολογισμών και δεδομένων για μηχανικούς βιομηχανικών διεργασιών
checalc.com
Κύριο Διδακτικό Υλικό
9/10/18 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών (Σημειώσεις)
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ_ΘΕΡΜΙΚΩΝ_ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
Παρουσιάσεις Power Point
15/01/19 Σύνοψη ύλης μαθήματος
Η τελική μορφή για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
ΘΕΡΜΙΚΕΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ_Σύνοψη_ΤΕΛΙΚΗ.pdf