Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

1η Ενότητα 

·        Μηχανική θεωρία, μοριακή θεωρία, θεωρία διείσδυσης, σύνθετες θεωρίες.

2η Ενότητα 

·        Παράμετροι λειτουργίας του τριβολογικού συστήματος: ζεύγος υλικών, επιφανειακά στρώματα, η επιφανειακή τοπογραφία, η ταχύτητα ολίσθησης, το κάθετο φορτίο, τριβικές ταλαντώσεις

3η Ενότητα 

·        Η φθορά των υλικών

4η Ενότητα 

·        Τύποι φθοράς: φθορά πρόσφυσης, λειαντική φθορά, φθορά επιφανειακής κόπωσης, άλλοι τύποι φθοράς. Μέτρηση της τριβής και φθοράς

5η Ενότητα 

·        Η λίπανση

6η Ενότητα 

·        Στερεά, υγρά και αέρια λίπανση. Μηχανισμοί λίπανσης: οριακή, μικτή, υδροδυναμική. Εφαρμογές των λιπαντικών και ανάλυσή τους

7η Ενότητα 
  • Τριβολογικός σχεδιασμός.