Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

1η Ενότητα 
  • Θεωρία της πλαστικότητας στις μηχανικές κατεργασίες, τριβολογία κατεργασιών, δυναμική κατεργασιών, ευέλικτα συστήματα μηχανουργικής παραγωγής, ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα παραμέτρων κατεργαστικότητας, βελτιστοποίηση οικονομικών  μεγεθών, βάσεις δεδομένων, φυσικός–γεωμετρικός χαρακτηρισμός τεχνολογικών επιφανειών.