Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ)

1η Ενότητα 

Θερμοδυναμική και διαγράμματα φάσεων. Υπολογιστική θερμοδυναμική Κραμάτων. Διάχυση. Υπολογιστική κινητική και η μεθοδολογία DICTRA. Μετασχηματισμοί φάσεων. Πυρήνωση, ανάπτυξη και διεύρυνση φάσεων. Διαχωρισμός καμπής. Μαρτενσιτικοί μετασχηματισμοί. Προσομοίωση κατεργασιών. Εφαρμογές και Case Studies.