Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ-ΡΟΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

1η Ενότητα 

Ροές με Χημικές Αντιδράσεις: Χημικές αντιδράσεις. Θερμοδυναμική. Εισαγωγή στη χημική κινητική. Φαινόμενα μεταφοράς σε ροές με χημικές αντιδράσεις. Καταλύτες. Δραστικότητα και επιλεκτικότητα. Καταλυτική επίστρωση - διασπορά καταλύτη. Βήματα ετερογενούς κατάλυσης. Η εξίσωση του Arrhenius. Φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης.

Καύση σε ΜΕΚ: Εισαγωγή στην Καύση. Εξαέρωση σταγονιδίων. Καύση σταγονιδίων. Στρωτές δέσμες. Στρωτές φλόγες διάχυσης. Ορια αναφλεξιμότητας. Τυρβώδεις δέσμες. Τυρβώδεις φλόγες διάχυσης. Σταθεροποίηση φλόγας με εμπόδια. Στρωτές και τυρβώδεις φλόγες προανάμιξης. Ανάφλεξη με σπινθήρα. Καύση σωματιδίων άνθρακα. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Προβλέπεται εξάσκηση του μηχανικού στη χρήση του παρακάτω in-house λογισμικού μοντελοποίησης συστημάτων αντιρρύπανσης ΜΕΚ του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε βιομηχανικούς εταίρους και ήδη χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό – βελτιστοποίηση: CATRAN, HEATRAN, CATWALL