Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

1η Ενότητα 

Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία. Χημικές αντιδράσεις σε διφασικές περιοχές. Αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου. Θεωρία ηλεκτρικής διπλοστιβάδας. Δυναμικά ηλεκτροδίων και ηλεκτροχημικών στοιχείων. Ηλεκτροχημική ισορροπία. Κινητική ανάλυση της ηλεκτροχημικής ισορροπίας. Δυναμικά ισορροπίας. Θερμοδυναμική ανάλυση του δυναμικού ισορροπίας. Η εξίσωση του Nernst. Είδη ηλεκτροχημικών στοιχείων. Μέθοδοι προσδιορισμού μηχανισμών ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Ηλεκτροχημική κινητική, Ηλεκτροκατάλυση, Σχεδιασμός ηλεκτροκαταλυτικών αντιδραστήρων. Ηλεκτροχημικά συστήματα τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης. Στερεοί ηλεκτρολύτες. Ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου (fuel cells). Τύποι ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου. Εφαρμογές των ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου σε κινητές και μη- κινητές μονάδες παραγωγής ισχύος. Συμπαραγωγή. Μικτά δυναμικά και Διάβρωση. Διάβρωση μετάλλων.