Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ)

1η Ενότητα 
Κατάστρωση απλών ολοκληρωτικών ισοζυγίων για την επίλυση μοντέλων μηδενικής τάξης Θεωρία συνεχούς μέσου. Ιδιότητες των ρευστών. Ταχύτητα επιτάχυνση ροής. Αναπάράσταση πεδίου ροής μέσω τροχιών, ροϊκών γραμμών και ινωδών γραμμών. Καρτεσιανοί τανυστές. Περιστροφή αξόνων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο. Συμμετρικοί και αντισυμμετρικοί τανυστές. Ιδιοτιμές τανυστών. Θεωρήματα Gauss και Stokes.
2η Ενότητα 
Κινηματική των ρευστών. Παραμόρφωση. Στροβιλότητα. Δυναμική των ρευστών. Χωρικές, γραμμικές (επιφανειακή τάση) και επιφανειακές δυνάμεις. Ιξώδεις ράσεις και καταστατικοί νόμοι
3η Ενότητα 
Εξαγωγή διαφορικών ισοζυγίων με βάση τα αντίστοιχα ολοκληρωτικά ισοζύγια. Εξίσωση συνέχειας και ορμής Διαφορικά και ολοκληρωτικά ισοζύγια ενέργειας. Εξίσωση Navier-Stokes για ασυμπίεστο ιξώδες ρευστό. Γενικευμένο νευτωνικό ρευστό και μη νευτωνικά ρευστά.
4η Ενότητα 
Μονοδιάστατες ιξώδεις ροές. Ροή Couette, ροή Poiseuille. Ροές χαμηλού Re. Θεωρία λίπανσης. Ροή Stokes
5η Ενότητα 
Ανιξώδης ροή. Εξισώσεις Euler. Εξίσωση Bernoulli για ασυμπίεστη ροή. Στροβιλότητα και ροές με ανακυκλοφορία. Δυναμική στροβίλων
6η Ενότητα 
Ροή υψηλού Re χωρίς στροβιλότητα. Θεωρία δυναμικής ροής σε δύο διαστάσεις Θεωρία δυναμικής ροής σε τρεις διαστάσεις. Υπολογισμός δύναμης άντωσης και οπισθέλκουσας δύναμης. Παράδοξο D’Alembert.
7η Ενότητα 
Θεωρία συνοριακού στρώματος. Ροή πάνω απ΄επίπεδη πλάκα. Λύση Blasius. Ροή γύρω από Κύλινδρο. Συνδυασμός θεωρίας συνοριακού στρώματος με επίλυση αστρόβιλης ροής. Αποκόλληση και αστάθεια