Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1η Ενότητα  (4 Ώρες)
Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση. Κατηγοριοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης.
2η Ενότητα  (4 Ώρες)
Βασικές έννοιες και εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού. Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.
3η Ενότητα  (16 Ώρες)
Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική μέθοδος. Ο αλγόριθμος simplex.
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
Δυική θεωρία – Ανάλυση ευαισθησίας.
5η Ενότητα  (8 Ώρες)
Ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού – Το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα μεταφόρτωσης, το πρόβλημα ανάθεσης.
6η Ενότητα  (6 Ώρες)
Θεωρία δικτύων - Εύρεση συντομότερης διαδρομής , δέντρο ελάχιστης κάλυψης.
7η Ενότητα  (6 Ώρες)
Πρόβλημα μέγιστης ροής, ροή ελάχιστου κόστους.