Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1η Ενότητα  (8 Ώρες)
Κατηγοριοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης – Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στο μη γραμμικό προγραμματισμό – Κυρτότητα συναρτήσεων και συνόλων - Τοπική και ολική βελτιστότητα. Μορφοποίηση προβλημάτων μη γραμμικού προγραμματισμού.
2η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προβλήματα με μία μεταβλητή – Αναζήτηση σε ένα διάστημα - Μέθοδος διχοτόμησης - Μέθοδος Newton - Μέθοδος χρυσής τομής.
3η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προβλήματα με πολλές μεταβλητές – Μέθοδος απότομης ή βαθμωτής ανάβασης - Μέθοδος Newton.
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προβλήματα με περιορισμούς – Μέθοδος εφικτών διευθύνσεων -Μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Karush Kuhn Tucker - Δυϊκή θεωρία.
5η Ενότητα  (8 Ώρες)
Τετραγωνικός προγραμματισμός - Τροποποιημένη μέθοδος simplex - Κυρτός προγραμματισμός - Διαχωριστικός προγραμματισμός.
6η Ενότητα  (4 Ώρες)
Μη κυρτός προγραμματισμός - Μέθοδοι ποινών.
7η Ενότητα  (8 Ώρες)
Δυναμικός προγραμματισμός - Αρχή του Bellman. Συνθήκες βελτιστότητας. Προβλήματα περιορισμένου χρονικού ορίζοντα - Προβλήματα άπειρου χρονικού ορίζοντα.