Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

1η Ενότητα 
Το τετράεδρο των υλικών: Κατεργασία – Δομή – Ιδιότητες – Απόδοση.
2η Ενότητα 
Χημικοί δεσμοί. Κρυσταλλική και άμορφη δομή των στερεών υλικών.
3η Ενότητα 
Μηχανικές ιδιότητες των υλικών: μέτρο ελαστικότητας, όριο διαρροής, ολκιμότητα.
4η Ενότητα 
Ατέλειες της δομής και μηχανισμοί ισχυροποίησης των κρυσταλλικών υλικών.
5η Ενότητα 
Κεραμικά, πολυμερή και σύνθετα υλικά.
6η Ενότητα 
Θραύση και δυσθραυστότητα. Κόπωση. Ερπυσμός.
7η Ενότητα 
Οξείδωση και διάβρωση.