Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

1η Ενότητα 
Ομάδες γραμμών, υπομνήματα, πίνακες, όψεις, τομές, καταχώρηση διαστάσεων, παραστάσεις τυποποιημένων τεμαχίων, σπειρωμάτων, κοχλιών κλπ, οδοντωτών τροχών
2η Ενότητα 
Τεχνικές σχεδίασης απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων
3η Ενότητα 
Τεχνικές σχεδίασης απλών και σύνθετων συναρμολογημένων μηχανολογικών διατάξεων
4η Ενότητα 
Κατασκευαστικά σχέδια μηχανολογικών τεμαχίων