Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1η Ενότητα  (20 Ώρες)
ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΥΓΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ 1) Ορισμοί, βασικές έννοιες και παραδείγματα βιομηχανικών συστημάτων (π.χ. μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, στήλες φυσαλίδων κτλ.) 2) Εμπειρικά και φαινομενολογικά μοντέλα των ροών (ομογενές, διαχωρισμένο, ολίσθησης) 3) Ανάλυση και χάρτες καθεστώτων ροής (οριζόντια, κατακόρυφα και υπό κλίση αγωγοί) και μηχανισμοί μεταπτώσεων – Πρόβλεψη καθεστώτων ροής 4) Μοντελοποίηση καθεστώτων (διαχωρισμένη, δακτυλιοειδής κτλ.) 5) Πτώση πίεσης
2η Ενότητα  (12 Ώρες)
ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 1) Βασικές έννοιες 2) Ελεύθερος βρασμός (Pool Boiling) 3) Δημιουργία φυσαλίδων 4) Εμπειρικές σχέσεις 5) Βρασμός με συναγωγή 6) Υπόψυκτος βρασμός (Subcooled Boiling) 7) Αστάθειες ροής
3η Ενότητα  (8 Ώρες)
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1) Βασικές έννοιες – Συμπύκνωση σε «ήρεμο» περιβάλλον 2) Επίδραση μη συμπυκνώσιμων και μοντελοποίηση 3) Διφασικοί εναλλάκτες
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 1) Ρoή υγρού-αερίου. Βασικές έννοιες - Παραδείγματα 2) Διφασική ροή σε κυψέλες καυσίμων