Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

1η Ενότητα  (3 Ώρες)
Εισαγωγή στο χρονικό προγραμματισμό - Περιγραφή και κριτήρια βελτιστοποίησης προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού.
2η Ενότητα  (6 Ώρες)
Προγραμματισμός εκτέλεσης n εργασιών σε μια μηχανή - Προγραμματισμός εκτέλεσης n εργασιών σε δύο μηχανές.
3η Ενότητα  (6 Ώρες)
Προγραμματισμός εκτέλεσης n εργασιών σε τρεις μηχανές - Προγραμματισμός εκτέλεσης n εργασιών σε Μ μηχανές.
4η Ενότητα  (6 Ώρες)
Προγραμματισμός εργασιών σε παράλληλες μηχανές - Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής.
5η Ενότητα  (6 Ώρες)
Εισαγωγή στην οργάνωση και διαχείριση έργων - Δικτυωτή ανάλυση - Προγραμματισμός έργων με ανεξάντλητους πόρους.
6η Ενότητα  (6 Ώρες)
Μέθοδος PERT - Μέθοδος CPM
7η Ενότητα  (6 Ώρες)
Προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους - Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού.