Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1η Ενότητα  (4 Ώρες)
Εισαγωγή – Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού – Σχέση ακέραιου και συνεχούς προγραμματισμού
2η Ενότητα  (4 Ώρες)
Μορφοποίηση και εφαρμογές προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού – Ευφυείς χρήσεις δυαδικών μεταβλητών
3η Ενότητα  (4 Ώρες)
Χαλαρώσεις και Όρια – Γραμμική χαλάρωση – Χαλάρωση Lagrange – Δυϊκότητα
4η Ενότητα  (20 Ώρες)
Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού – Γραφική μέθοδος – Πλήρης και έμμεση απαρίθμηση – Δυναμικός προγραμματισμός - Μέθοδος διακλάδωσης και φραγμού (branch and bound) – Τεχνικές προεπεξεργασίας - Ισχύουσες ανισότητες – Σύσφιξη περιορισμών – Μέθοδος επίπεδων τομών (cutting planes)
5η Ενότητα  (6 Ώρες)
Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων – Πολυπλοκότητα αλγορίθμων – Κλάσεις πολυπλοκότητας
6η Ενότητα  (6 Ώρες)
Προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης – Matching, Matroids και ο μυωπικός αλγόριθμος - Γραφήματα, δέντρα, μονοπάτια, ροές
7η Ενότητα  (6 Ώρες)
Τοπική αναζήτηση και βελτιστοποίηση – Προσεγγιστικές και ευρετικές μέθοδοι