Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

1η Ενότητα 
Χημεία και η εξέλιξη της ως επιστήμης, Ο σκοπός της Χημείας, Καταστάσεις της ύλης, Η δομή των ατόμων, περιοδικός πίνακας, Χημικοί δεσμοί.
2η Ενότητα 
Αέρια, Κινητική-Μοριακή Θεωρία των αερίων, Ιδανικά και Πραγματικά αέρια, Θερμοχημεία, Υδατικά διαλύματα, ηλεκτρολύτες και μη-ηλεκτρολύτες.
3η Ενότητα 
Ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισορροπία, ισορροπία οξέος-βάσης, διαλυτότητα αλάτων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, Αντιδράσεις οξέων με μέταλλα.
4η Ενότητα 
Χημικές αντιδράσεις, Κινητική χημικών αντιδράσεων, Εξίσωση Arrhenius Στοιχειομετρία αντιδράσεων.
5η Ενότητα 
Κατάλυση, Καταλυτικές αντιδράσεις, Αντιδράσεις καύσης..
6η Ενότητα 
Ηλεκτροχημεία. Ηλεκτρόλυση, Γαλβανικά συστήματα, Διάβρωση, Στερεά κατάσταση.
7η Ενότητα 
Εισαγωγή στην οργανική χημεία – ονοματολογία, Εισαγωγή στα πολυμερή.