Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1η Ενότητα 

Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό, Παραδείγματα, Μορφοποίηση Προβλημάτων

           Ο Αλγόριθμος του Δυναμικού Προγραμματισμού

           Καθοριστικά Συστήματα και του Πρόβλημα της Συντομότερης Διαδρομής

           Γραμμικά Τετραγωνικά Προβλήματα – Τέλεια Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Έλεγχος Αποθεμάτων, Προβλήματα Τερματισμού

           Επιπρόσθετα Θέματα σε Προβλήματα με Τέλεια Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Βέλτιστος Έλεγχος Συνεχούς Χρόνου

           Η Αρχή του Ελάχιστου του Pontryagin I

           Η Αρχή του Ελάχιστου του Pontryagin II

           Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Γραμμικά Τετραγωνικά Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης για Συστήματα με Πεπερασμένες Καταστάσεις

           Introduction to Dynamic Programming, Examples, Problem Formulation