Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

1η Ενότητα 
Εισαγωγή Βασικές έννοιες
2η Ενότητα 
Ενέργεια, Μεταφορά Ενέργειας και γενική ενεργειακή αναλυση
3η Ενότητα 
Ιδιότητες καθαρών ουσιών
4η Ενότητα 
Ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων
5η Ενότητα 
Μαζική και ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου
6η Ενότητα 
Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία.
7η Ενότητα 
Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό και συνδιασμένοι κύκλοι