ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε αντικείμενα αιχμής. Τα δύο αυτά προγράμματα είναι:

Downloads