ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) & Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Σκοπός των δύο προγραμμάτων είναι η προετοιμασία επιστημόνων μηχανικών που θα στελεχώσουν την βιομηχανία, την έρευνα και τα πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση απαιτητικών τεχνικών προβλημάτων και την καθοδήγηση πρωτοποριακών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Αντικείμενο των δύο προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.

 

Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση των τίτλων:

  • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις: 1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, 2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, και 3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση.
  • Το ΠΔΣ οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

  • Για την απόκτηση ΜΔΕ: Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ, Β) Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών αφού εξεταστούν επιτυχώς σε 5 προπτυχιακά μαθήματα, και Γ) Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολογίας αφού εξεταστούν επιτυχώς σε 12 προπτυχιακά μαθήματα.
  • Για την απόκτηση ΔΔ: Ε) Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α, Β ή Γ και είναι κάτοχοι ΜΔΕ και ΣΤ) Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α, Β ή Γ και δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ (εξαιρετικές περιπτώσεις).

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματέα του ΠΜΣ, κ. Ελεάνα Παππά (Εmail: pmsmmb@mie.uth.gr , Τηλ: 24210 74011).Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Απαραίτητα έντυπα του ΠΜΣ


Απαραίτητα έντυπα του ΠΔΣ


Απαραίτητα έγγραφα ΜΔΕ


Απαραίτητα έγγραφα ΔΔ


Επιπλέον έντυπα του ΠΜΣ & ΠΔΣ