ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master). Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου και υψηλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη πλήρους φοίτησης (10 εξάμηνα x 14 εβδομάδες/εξάμηνο + 2 μήνες πρακτικής άσκησης: 300 πιστωτικές μονάδες ECTS).

Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις θεμελιωδών αρχών βασικών επιστημών καθώς και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών: (1) Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία, (2) Μηχανική, υλικά και κατεργασίες, (3) Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

Τα εξάμηνα 7-9, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει. Κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τους (ισότιμης με Master of Science Thesis) την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος σπουδών, εφαρμόζονται αρχές της επιστήμης του μηχανικού σε πραγματικά προβλήματα που συνήθως αντλούνται από την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα και από την τοπική βιομηχανία.

Οργάνωση Σπουδών


Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Downloads