ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Π.Δ. 407/80) - ΠΑΝ/ΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 8 Ιουλίου  2016Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δικαιολογητικών αρχίζει στις 1-7-2016 και λήγει στις 15-7-2016.

ΠροκήρυξηΠανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 28-7-2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδασκαλία από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού