Τσικής Ισίδωρος

Διδακτορικό Δίπλωμα'07, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Έλεγχος Αποθεμάτων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email: itsikis (AT) gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Liberopoulos G, Tsikis I (2007) Competing for customer goodwill on product availability. Proc. 6th Conference on the Analysis of Manufacturing Systems, Lunteren, The Netherlands, 11-16 May, 45-50. Download
  • Liberopoulos, G., I. Tsikis. 2007. Competing for customer goodwill on product availability. Working Paper, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly. Download