Δαφερέρας Αναστάσιος

Ηλεκτρονικός ΤΕΙ Κρήτης
Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74079

Email: adafereras (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες